Portfolio

 

Nieuws

 

 

Nij! Kanonboek foar bern.


27 februari 2014 15:05
'Gewoan gek op skiednis' is skreaun foar bern fan 10-12 jier dy't gewoan gek binne op skiednis! It boek stiet gr?fol weetjes, foto's yllustraasjes, strips en ferhalen. It boek kostet 14,95 en besteld en foar in part besjoen wurde.

It boek is skreaun troch Janny van der Molen, Lida Dykstra, Mindert Wijnstra, Erik Betten en Han Nijdam en de yllustraasjes binne fan Aart Cornelissen.

 

Website van ken dyn frysk ferline klik hier

 

NB: De presintaasje fan it boek fynt plak yn it Abe Lenstra Stadion op 22 meie.

 http://www.11en30.nu/blog.php?id=228

 

 

 

 http://afuk.nl/?page=publisher

 

 

 

 

 

 

Klik hier voor een korte synopsis

 

 


Voor als je het Fries nog niet zo goed kan lezen

 

'Gewoon gek op geschiedenis' is geschreven voor kinderen van 10-12 jaar die dol zijn op geschiedenis. Het boek staat stikvol weetjes, foto's, illustraties, strips en verhalen. Het boek kost 14,95 en kan gedeeltelijk worden ingekeken en besteld via de website 

 

Het boek is geschreven door  Janny van der Molen, Lida Dykstra, Mindert Wijnstra, Erik Betten en Han Nijdam en de illustraties zijn van Aart Cornelissen.

 

Kan je wel  Fries na het lezen van dit boek!!

 

 

 

 


Striptekener Aart Cornelissen is drok dwaande mei in stripboek oer de Fryske Frijheid (1250-1498). De Fryske Frijheid is it sande finster yn de Fryske Kanon en ien fan de meast opfallende perioades ? de Fryske skiednis.At alles goed giet en Aart sels net it slachtoffer wurdt fan de striid tusken de Skieringers en de Fetkeapers ferskynt it stripboek yn 2014.
 
 

     

 
 
 
Vogelwandplaat. - November 2012

 

 (voor de Bond Friese VogelWachten)

 

 
   

F?elplaat foar Makkumer bern. -  mei 2012

 

De basisskoallebern yn Makkum hawwe tiisdei in bys?dere f?elplaat krigen. No kinne se nea mear sizze dat se net witte wat foar f?els der yn de omkriten fleane. It giet om in plaat dy't fergelykber is mei de ?de Cornelis Jetses-skoalplaten fan eartiids, allinnich dan yn in modern jaske.

De plaat is oanbean troch de F?elwacht yn Makkum. Dy bestiet dit jier nammentlik 50 jier.

 

 


 

Bij het verschijnen van het tweede album over Hotze Klots werd ik  onder anderen ge?terviewd op Omrop Frysl? en besteedde de kunstrubriek K-r?e eveneens aandacht aan dit album.

           

 

Beeldmateriaal uit de archieven van Tresoar.


Aart Cornelissen in 'Brekking'  (Uitzending)

Hotze Klots in K-r?e  (Uitzending)
 


Op 30 april 2008 bracht Koningin Beatrix een bezoek aan Makkum. De stripheld Hotze Klots werd voor deze gelegenheid een 'mensch van vlees bloed' en bood de koningin een 'gouden' kaatsbal aan.

   

Hotze en de Koningin

 

Dik Bruynesteyn ontvangt het eerste exemplaar van "de opdracht van Thialf"

 

 

Kort verslag

 

Biografie

Aart Cornelissen werkt al meer dan 20 jaar als freelance illustrator voor tijdschriften, kinderboeken, strips en allerhande reclamewerk.

Toen men Aart op 10-jarige leeftijd vroeg wat hij graag wilde worden zei hij steevast beroepswielrenner of striptekenaar. Voor het eerste had hij helaas geen talent.
 

Na lang in Amsterdam te hebben gewoond, werkt hij nu sinds enkele jaren vanuit zijn huis en studio in Makkum (Fr).
  Aart is in principe autodidact, maar heeft zijn talent aangescherpt door in ateliers in Amsterdam te schilderen en lessen bij Matthijs Roling aan de kunstacademie Minerva te volgen.  
   

Contact

 

Het zal zeker niet helemaal lukken, maar om zoveel mogelijk 'spam' te voorkomen een contactformulier voor die mensen, die mijn e-mail adres nog niet hebben.Achterpagina